Artikelnr: 99153
Fabrikat: Arboga


Denna information är upprättad efter bästa förmåga men är inte bindande i detalj.