Bauer

Artikelnr: 99032
Fabrikat: Bauer
Modell: S260
Tillverkningsnr: 58-0232
Tillverkningsår: 1985


Såg: 3360-25-0,9


Denna information är upprättad efter bästa förmåga men är inte bindande i detalj.