Artikelnr:
Fabrikat:
Modell:
Tillverkningsnr:
Tillverkningsår:


Presskraft(ton):
Slaglängd(mm):
Slagtal(s/min):
Bordstorlek(mm):
Centrumhål i bord(mm):
Vikt(kg):


Tillbehör: Fotpedal och maskinskor ingår.
Övrigt: Pressen är godkänd enligt gällande regler för öppna verktyg.


Denna information är upprättad efter bästa förmåga men är inte bindande i detalj.