Profilma 600 Automatic

Artikelnr:991095
Fabrikat:Profilma
Modell:600 Automatic
Tillverkningsnr:229840
Tillverkningsår:1994


Denna information är upprättad efter bästa förmåga men är inte bindande i detalj.