Servo Presse

Artikelnr: 99084
Fabrikat:Servo Presse
Modell: SM400


Tillbehör: Driven, hydraulisk expansion, mothållararm..


Denna information är upprättad efter bästa förmåga men är inte bindande i detalj.