VMA

Artikelnr: 99028
Fabrikat: VMA
Modell: U2MM
Tillverkningsnr: 2307


Renoverad: 1999


Övrigt: Digital


Denna information är upprättad efter bästa förmåga men är inte bindande i detalj.