Artikelnr:Typ:Fabrikat:Modell:Tillverkningsnr:
99170KipphyvelTHULE S-30T65446